На Вінниччині площі змитих орних земель становлять майже третину всієї ріллі

13:38
Автор: В'ячеслав Луцков
Become a Patron!

Оновлено: 28 Грудня 2021, в 16:31

За показниками оцінки ерозійної небезпеки стан ґрунтів Вінницької області наближається до критичного. Надмірне розширення площі ріллі призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм в області.

Про це йдеться у регіональній Програмі з охорони земель, поліпшення відповідних угідь, проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Вінницькій області на 2021-2025 роки, яку затвердила сьогодні на своїй сесії Вінницька обласна рада.

“За” проголосували 63 депутати.

Які саме екологічні проблеми із землею на Вінниччині?

Як зазначається в рішенні, в області площа земель, які використовуються для складання відходів, становить 0,7 тис. га, з яких більша частина не відповідають екологічним нормам.

В процесі розробки кар’єрів порушено 3,0 тис. га земель, з яких експлуатуються – 1,9 тис. га та відпрацьованих і порушених, що не експлуатуються -1,1 тис. га.

Розораність території області досягає 65%, з них сільськогосподарських угідь – 86%, розораність схилів >20 – 80%, співвідношення ріллі до стабільних земельних угідь (сіножаті, пасовища, ліси, болото) — 2,7.

Загалом за показниками оцінки ерозійної небезпеки стан ґрунтів Вінницької області наближається до критичного і характеризується як сильний та катастрофічний.

– Надмірне розширення площі ріллі, у тому числі на схилових землях, призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і зумовило значне техногенне навантаження на екосферу.

Виникнення і розвиток ерозійних процесів обумовлюється інтенсивним розорюванням схилових земель, критичним збільшенням площі технічних культур, незадовільним станом полезахисних лісосмуг та неконтрольованим внесенням хімічно активних засобів захисту рослин та мінеральних добрив. Найбільш нестійкими в екологічному відношенні є райони, в яких розорані землі значно переважають над умовно стабільними угіддями до яких відносяться сіножаті, пасовища, землі вкриті лісом і чагарниками та болота, – йдеться в документі.

У області водною ерозією пошкоджено 851,1 тис. га, з них 743,8 тис. га сільськогосподарських угідь або 41,1% від загальної площі обслідуваних земель, в тому числі ріллі 598,3 тис. га, (80,4%) від обслідуваних сільгосп. угідь). Ерозія негативно впливає на вміст гумусу в ґрунті.

Площі змитих орних земель досягли 628 тисяч гектарів, що становить майже третину всієї ріллі. Площа ярів досягла майже 6 тисяч гектарів.

Стан використання та охорони земельних ресурсів характеризується як незадовільний та характеризується зокрема;
– надзвичайно високим економічно та екологічно необґрунтованим рівнем господарського освоєння території;
– інтенсивним розвитком деградаційних процесів та наявністю значних площ деградованих земель;
– неупорядкованим використанням земельних ділянок, особливо пайового фонду, що характеризується нестабільністю, дрібноконтурністю, черезсмужжям;
– наявністю територій, що зазнають постійного впливу небезпечних стихійних явищ;
– недостатністю земель природоохоронного, рекреаційного, та оздоровчого призначення.

Що передбачає Програма?

Вказується, що Програма розрахована на 2021-2025 роки і має бути реалізована в три етапи.

Серед заходів, що передбачає програма:

– Розробка проєктів землеустрою щодо консервації деградованих та малопродуктивних земель (загалом за 500 тисяч гривень)
– Складання технічної документації з нормативної грошової оцінки землі (загалом за 6 мільйонів гривень)
– Інвентаризація земель (загалом за 2,5 мільйона гривень)
– Інвентаризація полезахисних захисних лісосмуг, запровадження агролісомеліоративних заходів (загалом за 2,5 мільйона гривень)

Загальний обсяг фінансування Програми становить 11,5 мільйона гривень коштом обласного бюджету, з яких 2,5 мільйона гривень необхідно було виділити у 2021 році, ще 2,5 мільйона – у 2022 році.

Ілюстративне фото – 24 канал